Оборудване за производство на натурелен сок с капацитет 150 - 180 л./ч.