Херметични

Конично дъно

Конично дъно

Височина:1330 - 5745 мм

Виж подробности
Сверично дъно

Сверично дъно

Височина:650 - 2450 мм

Виж подробности
Плоско дъно

Плоско дъно

Височина:600 - 5 120 мм

Виж подробности